Start

Renée Myhran:


Helhetssyn på din

kropps välmående

Naprapatservice i Halmstad behandlar smärta i bland annat nacke, skuldror och rygg.

Naprapat Reneé Myhran erbjuder naprapatbehandling, massage, akupunktur. Välkommen!

Välkommen till Naprapatservice i Halmstad!


Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen.

Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.

Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.


Naprapati, rörelseaktivitet och kostförändringar är en oslagbar kombination för att uppnå smärtfrihet, styrka och hälsa.

Det vill jag gärna förmedla.

Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring

och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer.

Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning,

vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv.


Hur naprapati kan förkorta vårdköer finns det vetenskapliga bevis för. En sammanfattning

av forskningsrapporten ”Naprapati eller ortopedi för patienter i ortopedkö?” finns att läsa här.

För företagare

Arbetsskador i form av problem med rygg, nacke och axlar har blivit allt vanligare. Därför erbjuder vi

speciella behandlingsavtal för företag, så det ska finnas möjlighet att komma tillrätta med dessa problem.


Arbetsskador är en stor kostnad, framförallt räknat i mänskligt lidande men även företagsekonomiskt.

Fysiskt ansträngande arbeten som innehåller tunga och ibland felaktiga lyft, eller påfrestande arbets-

ställningar sliter på kroppen och ger onödiga och ofta långvariga besvär.


Naprapaten är en samarbetspartner både när det gäller att förebygga besvär såsom t.ex. stelhet och

muskelspänningar, och som resurs vid akuta symptom såsom ryggskott, ischias, nackspärr, huvudvärk,

tennisarm med mera. Naprapati kan betraktas både som friskvård och sjukvård.

Behandlingen omfattas av den obligatoriska patientförsäkringen.


NaprapatService i Halmstad AB kan sluta avtal med företag så att anställda kommer till praktiken

alternativt att det blirbehandling på företaget. Detta förutsätter endast att ett rum finns disponibelt.