Albany Door System
Albany International
Weinerska bokbinderiet
LK Chark
Br Bergströms Bygg
Depend Cosmetic
Concelsor

Ytterligare referenser finns.
Namn och telefonnummer lämnas på begäran.