Manipulationsbehandling / justering
axelmani


Syftet med en manipulationsbehandling är att normalisera funktionen i
en led. Naprapaten för leden i ett läge utöver gränsen för ledens fysio-
logiska rörlighet, men utan att överskrida det anatomiska ytterläget.
Ett snabbt tryck utförs i detta läge. Manipulationsbehandling ökar rörlig-
heten i leden, vilket leder till minskad smärta i leden och att muskler runt
leden slappnar av.