Elektroterapi

TENS
tens

TENS är en förkortning av Transkutan Elektrisk Nerv-Stimulering.
Det är en smärtlindringsmetod som används för att behandla vissa typer av akut och långvarig smärta, till exempel muskelvärk eller förlossningssmärta.


Interferensström

Med hjälp av två skilda växelströmmar i det smärtande området är interferensström en smärtlindring som tränger djupare ner i vävnaden. Interferens används vid behandling av både akuta och långvariga smärttillstånd då man blockerar smärtimpulserna och ökar endorfinfrisättningen.

Exempel på vanliga indikationer för interferensbehandling är nack-,
rygg-, skulder-, triggerpunkts-, armbågs- och knäsmärta.

Med interferensström kan man få utmärkta resultat och uppnå följande:
• Cirkulationsökning
• Muskelavslappning
• Smärtlindring

Elektrisk Muskelstimulator
Elektrisk muskelstimulering (EMS) används för muskeluppbyggnad, återhämtning
och rehabilitering. EMS stimulerar musklerna med elektriska impulser genom huden
och skapar intensiva och effektiva sammandragningar, precis på samma sätt som när
man själv spänner musklerna.

Med EMS tränar man specifika muskler utan belastning på leder och ligament vilket
ger en effektiv muskelträning på kort tid utan risk för skador.