Ultraljud

Genererar djupvärme vilket sätter igång blodcirkulationen i området som ska behandlas.
Ultraljud mjukar upp ärrbildningar i senor och muskler som skadats. Inflammationer och
svullnader behandlas också med ultraljud.