Artikulering / Ledbehandling

Artikulering används vid behandling av stela fotleder, och
innebär helt enkelt att man schematiskt rör leder i fötterna
inom dess naturliga rörelseomfång. På så sätt strävar man
efter att återfå normal rörlighet. Detta åstadkoms genom
att man töjer ut bindväven och då ökas ledvätskeproduktionen
och blodcirkulationen.