Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkter utgörs av mycket spända muskelsträngar, vilka kan orsaka
lokal smärta. Triggerpunkter kan även ge en utstrålande smärta. Smärtan
förläggs till en annan plats än där den ursprungligen kommit ifrån. Muskel-
spänning i nacken kan till exempel ge spänningshuvudvärk.
Behandlingen av triggerpunkter riktas in på att bryta den onda cirkel som
uppstår när en muskel spänts statiskt under en längre tid. Detta görs genom
att töja muskeln samt genom speciella massagegrepp.