Muskeltöjning

Genom att töja ut en muskel bryter man spännings- och smärttillstånd i muskeln.
Det är viktigt att skapa en balans mellan höger - och vänster kroppshalva samt
mellan fram - och baksidan av kroppen. Viktigt är att patienten själv lär sig hur
de på bästa sätt töjer sina muskler i rehabiliterande och förebyggande syfte.