Mobilisering

Mobilisering används som alternativ till manipulationsbehandling. Även här
förs leden i ett läge utöver gränsen för ledens fysiologiska rörlighet utan att
överskrida det anatomiska ytterläget. Skillnaden är att inget tryck utförs, utan
patienten arbetar emot med sin egen muskelkraft. Även denna teknik används
för att öka rörligheten i leden.