Typiska besvär kan vara…
symptom


• ont i ryggen
• spänningshuvudvärk
• smärta i axlar och armar
• nackstelhet
• smärta från höft, knä och fotleder
• ischias
• idrottsskador
• arbetsrelaterade skador

NaprapatService erbjuder effektiva och individuellt anpassade manuella behandlingar.
Vid behov och önskemål får man speciellt framtagna tränings- och rehabiliteringsövningar.
Läs mer om de olika besvär och symptom jag kan behandla genom att klicka på underrubriker
under navigationsknapparna.