Välkommen till
NaprapatService i Halmstad AB

Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.
 
Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin. Varje år söker omkring 250.000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar kraftigt. Ökningen beror på att sjukvården remitterar fler och fler, samtidigt som många på egen hand upptäcker denna breda manuella vårdform.
 
Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv.
 
Svenska Naprapatförbundet har drygt 850 medlemmar och arbetar med att främja naprapatin, stöd till forskning och fortbildning för medlemmarna. För medlemskap krävs examen från Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. I medlemskapet ingår också en patient- och ansvarförsäkring.

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, med massage och stretching. Vid behov används även olika typer av fysikalisk terapi, som t ex interferensström och TENS ultraljud. De fysikaliska metoderna används för att lindra smärta, öka lokal ämnesomsättning samt att öka och upprätthålla töjbarhet och avslappning i mjukdelsvävnader. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Kontaktinformation -
klicka här                                       Prislista - klicka här